Privacy Policy

Cheese Melter is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (“AVG”). Dit omdat wij persoonsgegevens verwerken van onze klanten en zakelijke relaties. In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en volgen te allen tijde de in Nederland geldende privacy wet- en regelgeving.

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de Privacyverklaring met u te delen.

Waar in deze Privacyverklaring het woord ‘gegevens’ wordt gebruikt, heeft dat uitsluitend de betekenis van persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG. 

Verzamelde gegevens

Wij verzamelen alleen die gegevens die u zelf met ons deelt. Daarbij gaat het om naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens indien u aankopen doet bij ons.

Doeleinden van de verwerking en verwerkingsgrondslag

Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw bestellingen uit te voeren, u op de hoogte te kunnen houden van uw bestelling en om uw bestellingen zo snel en goed mogelijk te laten verlopen
 • Om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen ons bedrijf en aanbiedingen die voor u mogelijk interessant kunnen zijn. U ontvangt een standaard nieuwsbrief, maar u kunt er voor kiezen om ook andere specifiekere aanbiedingen te ontvangen.

De verwerkingsgrondslag is het nakomen van de overeenkomst tussen u en ons. U verstrekt aan ons uw gegevens ten behoeve van het nakomen van de overeenkomst. Indien u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunnen wij de overeenkomst met u niet nakomen.

Voor specifieke situaties die niet direct samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst hebben wij uw toestemming nodig. Die toestemming zal altijd uitdrukkelijk gevraagd worden. Voor zover incidenteel sprake is van verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming, heeft het intrekken van uw toestemming gevolgen voor onze dienstverlening aan u.

In voorkomende gevallen kan nog sprake zijn van een andere verwerkingsgrondslag, maar ook dan informeren wij u uiteraard. 

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij zullen uw persoonlijke gegevens met derden delen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, zoals pakketbezorgers. Daarnaast hebben derde partijen die betrokken zijn bij onze IT systemen, alsmede het betalingsverkeer regelen, mogelijk inzage in uw gegevens.

Een opsomming waarom derden mogelijk uw gegevens te zien krijgen is hieronder te vinden:

 • Het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties
 • Het ondersteunen bij onze klantenservice
 • Het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes
 • Het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews
 • Het ondersteunen van ons logistieke proces voor het leveren van artikelen
 • Het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus
 • Het leveren van artikelen op basis van webbestellingen via vervoerders. Daarvoor maken wij ook gebruik van postcode zoeken en voor het printen van de verzendlabels
 • Het verwerken van onze financiële administratie
 • Het ondersteunen van de beveiliging van de winkel

De bedrijven aan wie wij gegevens (kunnen) verstrekken voor het afhandelen van de bestellingen zijn:

Betalingsverwerker: Mollie B.V. (privacy beleid)
Verzendplatform: Sendcloud B.V. (privacy beleid)

Via Sendcloud worden uw verzendgegevens doorgegeven aan de vervoerders: Koninklijke PostNL B.V. (privacy beleid), Deutsche Post AG (DHL) (privacy beleid) of DPD (Nederland) B.V. (privacy beleid)

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en uw gegevens goed te beveiligen. In de toekomst kan het voorkomen dat wij een of meer onderdelen van de onderneming of activa overdragen aan een derde partij. Wij zullen u in een dergelijk geval tijdig informeren over een eventuele overdracht van uw gegevens aan een derde partij. Ook kan het voorkomen dat wij op grond van een wettelijke verplichting uw gegevens moeten verstrekken. 

Bewaartermijnen

De verzamelde gegevens zullen worden bewaard gedurende de periode dat tussen u en ons een contractuele relatie bestaat. Na afloop van de contractuele relatie zullen uw gegevens nog één jaar bewaard worden, waarna zij worden vernietigd, dit met uitzondering van die gegevens waarvoor een langere wettelijke bewaartermijn geldt. Bij dat laatste gaat het vooral om gegevens die nodig zijn om te voldoen aan onze fiscale plichten, dan is sprake van een bewaartermijn van in beginsel zeven jaar.

Daarnaast zullen uw gegevens ook verwijderd worden indien wij drie jaar of langer geen contact hebben gehad met elkaar, ook al bestaat er nog een contractuele verhouding. Ook hier geldt een langere bewaartermijn indien een wettelijke plicht dat voorschrijft. 

Uw rechten

U hebt op basis van de wet een aantal rechten. Deze geven wij hierna kort weer.

 • U hebt het recht om inzage te verzoeken van de gegevens die wij van u verwerken;
 • U hebt het recht om gegevens te laten wijzigen of te laten wissen;
 • U hebt het recht te verzoeken dat wij de verwerking van uw gegevens beperken;
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
 • Indien een verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken;
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat wij ons niet houden aan de wet. U stelt ons van de ingediende klacht op de hoogte; 

Vragen, kennisneming en verbetering van uw gegevens

Voor kennisneming en verbetering van uw gegevens kunt u contact opnemen via info@cheesemelter.nl.  We helpen u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze Privacyverklaring of indien u specifieke verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt.

Cookies
Om het gebruikersgemak op Cheese Melter te vergroten maken wij gebruik van een mogelijkheid van uw Internet browser die “cookie” heet. Een cookie is een klein bestand dat informatie opslaat en door uw web-browser op de harde schijf wordt geplaatst. We proberen het gebruik van cookies te beperken. Door ons gebruik van cookies kunnen we sneller en beter diensten leveren en afstemmen op uw voorkeuren. U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies worden geweigerd, alleen kan dat de internetsite wel nadelig beïnvloeden. Sommige van onze zakelijke partners gebruiken cookies op onze internetsite (bijvoorbeeld adverteerders). Wij hebben geen toegang tot of controle over deze cookies.

Tracking cookies van Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie wordt, inclusief het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid (link) van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Meer informatie over de Google Analytics Tracking cookies (link)

Gebruikte cookies

Naam Domein Inhoud en doel Geldigheid Functioneel Gedeeld
 
_utma cheesemelter.nl Google Analytics Tracking cookie 24 maanden Nee Ja (Google)
_utmb cheesemelter.nl Google Analytics Tracking cookie 30 minuten Nee Ja (Google)
_utmc cheesemelter.nl Google Analytics Tracking cookie Sessie duur Nee Ja (Google)
_utmt cheesemelter.nl Google Analytics Tracking cookie 10 minuten Nee Ja (Google)
_utmz cheesemelter.nl Google Analytics Tracking cookie 6 maanden Nee Ja (Google)

Onze contactgegevens

Cheese Melter
Van Beethovenlaan 40
3741 HZ Baarn
E-mail: info@cheesemelter.nl

Versie 1.0 december 2023